Начало

Начало

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Град Димово е средище на общината от IV функционален тип. Общината е обособена с Указ № 2704 на Държавния съвет на Република България от 28.08.1987 г. и е съставна част от област Видин, Северозападен планов регион с обща площ 402,866 м2 което представлява 13,3% от територията на областта. Граничи с шест други общинни от областта – Белоградчик, Ружинци, Чупрене, Макреш и Видин и община Лом от област Монтана. Като „отворена система“ общината осъществява връзките си с тях и другите населени места от областта и страната посредством осем вход-изхода.
Транспортната пътна мрежа включва преобладаващо третокласни и четвъртокласни пътища. През гр. Димово преминава международен път Е – 79, по трасето на Европейски коридор № 4, на 30 км от града се намира Фериботната връзка Видин – Калафат и КПП Връшка чука, а на 50 км КПП – Брегово. Предстои откриването на ГКПП – Салаш. Общата дължина на функциониращата пътна мрежа е 154,9 км. Разстоянието между крайните селища в общината е 63 км (от с. Ярловица до с. Яньовец ). Центърът на общината се намира на 35 км от град Видин и на 70 км от град Монтана.

Статистически данни: Площ: 402,5 км2
Население(към 21. 07. 2009 ): 6942 жители
Населени места: 1 град – гр.Димово (център на общината); 22 села – Село Арчар, Село Бела, Село Държаница, Село Дълго поле, Село Извор, Село Карбинци, Село Кладоруб, Село Костичовци, Село Лагошевци, Село Мали Дреновец, Село Медовница, Село Орешец, Село Гара Орешец, Село Острокапци, Село Септемврийци, Село Шипот, Село Скомля, Село Върбовчец, Село Владиченци, Село Воднянци, Село Яньовец, Село Ярловица
Община Майданпек се намира в северната част на Източна Сърбия и обхваща площ от най-големите горски и минни комплекси в Източна Сърбия.
С площ от 932 km2 община Майданпек се намира на единадесети място в Република Сърбия.
В административно отношение общината граничи с общините Branicevski области в югозападната част (Голубац, Кучево и Жагубица), както и с 3-те общини от област Бор (Кладово, Неготин и Бор) в източната и южната част на територията, както и северната част на територията, на река Дунав представлява естествена граница със съседна Румъния.

На Територия на община Майданпек има 14 селища.
Релефът е предимно хълмист или планински (76% от общините), алпийска зона обхваща само 0.9% и 23% от равнинната-хълмист терен.
Климатът е умерено-континентален със средна годишна температура на въздуха от 7,73º C, Долни Милановац е град в община Майданпек с най-много слънчеви дни в годината.