Пещера Венеца

Пещера Венеца

Пещера Венеца  се намира на 6 км от Белоградчик близо до село Орешец. Отварянето й става 40 години след откриването й. А е открита случайно след взрив в съседна  кариера за добив на камък за производство на вар. След избухването на поредната бомба отломките пропаднали, показал се и отвор. По-любопитните бомбаджии надникнали и останали изумени от появилата се приказна красота. От сводовете се спускали цветни стълбове, а подът бил изпъстрен с чудни кристали. Новината за откритието трогнала и местната управа. Били повикани пещерняци от Белоградчик, които от 1958 година обикаляли района и се спускали в множеството пещери. Екип, воден от председателя на пещерния клуб „Бял прилеп“ Александър Леонидов, веднага пристигнал на място. Пещерата е уникална, само след два часа обявили те.
В тази пещера има всичко, което може да се види в нашите пещери, твърди и сега Леонидов. На едно място са събрани сталактити, сталагмити, сталактони, кристали, повлеци по стените, дендрити, драперии, барабани, синкави езерца. Подземната красота е по-величествена от скалите, но не е така достъпна като тях, обяснява пещернякът.
Годината на откриването на Венеца е 1970-а. Година по-късно тогавашният комитет за опазване на природната среда я обявява за природна забележителност. Но до времето, когато тази подземна красота ще бъде показвана и на туристи, ще минат 43 години. За да бъде опазено подземното богатство, наложило се входът да бъде циментиран. Търсачи на съкровища обаче си намерили други входове, които били засипани със скална маса.
Венеца има 5 зали с обща дължина 200 метра. Денивелацията й е само 26 метра. Суха е и е лесно достъпна. Може да се разгледа за час и половина от хора без никаква пещерна подготовка и облекло. Това, по което посетителите ще се захласват, са калцитните образувания във формата на цветя, животни, колонади. Ограниченият достъп на кислород вътре е създал микроклимат, при който водата е кристализирала с цветовете на скалите и глината наоколо. А те са разноцветни. Ако образуванията в пещерата Магура са снежнобели, то във Венеца са пъстроцветни. Подът бил осеян с кристали, които на места вече са унищожени.

Comments are closed.