Райкова пещера

Райкова пещера

Райкова пещера е пещера в източната част на Сърбия. Пещерата се намира при извора на р. Мали Пек, на 2км. от град Майданпек в Източна Сърбия. Това е речна пещера, през чиято цяла дължина тече Райкова река. Общата дължина на пещерата е 2 304 метра, но туристическата пътека е 1 410,5 метра. Пещерата се състои от две физически разделени кухини: канал на подводна река и изворна пещера. И двете имат по два пода. Райкова пещера има пещерни орнаменти от най-високо качество.


Comments are closed.