Комбустика

Комбустика

Комбустика е едно от многото римски места в Северозападна България, които още не са проучени. За него се знае от половин век, но разкопки се правят едва от 2008 г.
Най-рано обектите са били обитавани през втората половина на V век преди Христа, по-късно – през III хилядолетие пр. Хр., първата половина на II хилядолетие и късната Античност – IV-VI век, когато най-вероятно мястото е използвано като укрепен наблюдателен пункт.
Изключителен археоложки интерес предизвикват и сондажите край Кладоруб, където е имало много голяма римска крепост – квадрат със страни по 150 м, ориентиран по посоките на света . В четирите ъгъла на крепостта, която е почти заличена от вандали-иманяри, е имало кули. Твърдината е била естествено защитена от коритата на двете реки – Арчарска и Салашка, – които се сливат в края на платото, върху което е градежът. В Община Димово се надяват, че след време късноантичният град Комбустика може да се превърне в привлекателно място за туристите.

Comments are closed.